• Obalové materiály

  • Kovovýroba

  • Galvanovna

  • Výkup kartonů

Preventivní opatření - COVID-19

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k okolnostem spojených se šířením nového koronaviru COVID-19 přijímá naše společnost pro řidiče vjíždějící do areálu naší firmy následující preventivní opatření:

  • řidiči a jejich spolujezdci jsou povinni být při vstupu do areálu a po celou dobu pobytu v areálu vybaveni ochrannou rouškou a gumovými rukavicemi. Bez ochranné roušky a gumových rukavic nebudou do areálu vpuštěni.
  • při vjezdu do areálu je každý povinen vyplnit čestné prohlášení, týkající se návštěv rizikových oblastí a kontaktu s nakaženými osobami
  • při vjezdu do areálu bude každé osobě změřena tělesná teplota – v případě zjištění tělesné teploty nad 37,5 °C nebude do areálu VPUŠTĚN
  • řidiči mají přísný zákaz svévolně se pohybovat po areálu. Je dovoleno opustit kabinu vozidla pouze za účelem úkonů nezbytných pro nakládku nebo vykládku.

Uvedená opatření jsou platná do odvolání.

Prosím seznamte s těmito opatřeními své zaměstnance a dopravní společnosti a požádejte je o spolupráci.

Nová webová prezentace Rosma Trade

Dne 13.7. 2018 jsme oficiálně spustili novou moderní webovou prezentaci, která splňuje všechny standardy bezpečnosti, responzivity a rychlosti.

ROSMA TRADE s.r.o.
Vlčnov 1316, Farma II. - Západ
687 61 Vlčnov